Fysioterapeutin suoravastaanotto

Fysioterapeutin suoravastaanotto on toimintaa, jossa tuki-ja liikuntaelinoireinen asiakas hakeutuu suoraan fysioterapeutin tutkimukseen ja ohjaukseen ilman lääkärin lähetettä. Oire voi olla selän, niskan, olkapään tai alaraajanvaivaa, akuuttia tai pidempään jatkunutta.

Fysioterapeutin suoravastaanoton tavoitteena on tuki-ja liikuntaelinvaivoissa nopeuttaa asiakkaan kuntoutumista, työhön paluuta tai toimintakyvyn palautumista, ja estää vaivojen pitkittymistä. Fysioterapeutin suoravastaaotolle varataan riittävästi aikaa, jossa asiakasta haastatellaan, tehdään kliininen tutkiminen. Tarvittaessa fysioterapeutti tekee manuaaliset hoitotoimenpiteet, ohjaa kotihoito-ohjeet ja lääkkeettömään kivunhoitoon. Jatkohoitona mahdollisesti lisäfysioterapiakäynti.

Fysioterapeutin suoravastaanotolla kannustetaan asiakasta omatoimiseen harjoitteluun tai liikuntaryhmiin.

Tarvittaessa fysioterapeutti lähettää asiakkaan lääkärin vastaanotolle tarkempia jatkotutkimuksia varten.

Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta nopeuttaa asiakkaan kuntoutumisen käynnistymistä, vähentää mahdollisen sairauslomien tarvetta.


Fysioterapeutin suoravastaaottoa pitää siihen lisäkoulutuksen saaneet fysioterapeutit.


TERVETULOA ROHKEASTI FYSIOTERAPEUTIN SUORAVASTAANOTOLLE