Neurologinen fysioterapia

Erilaiset neurologiset sairaudet, esim. MS-tauti, parkinson, aivohalvaus ja ALS ovat neurologisen fysioterapian kohderyhmiä. Fysioterapian avulla pyritään parantamaan ja/tai ylläpitämään asiakkaan työkykyä sekä liikunta- ja toimintakykyä. Tavoitteena on myös tukea asiakkaan omatoimisuutta sekä löytää yhdessä asiakkaan kanssa voimavaroja arjessa suoriutumiseen.

Fysioterapia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lähettävän tahon, omaisten, asiakasta avustavan henkilökunnan sekä muiden mahdollisten terapeuttien (esim. puhe- ja toimintaterapeutti) kanssa.
Kuntoutujan liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavien apuvälineiden tarpeen arviointi on osa neurologista fysioterapiaa. Myös apuvälineiden suhteen tehdään tarvittaessa yhteistyötä esim. terveyskeskuksen ja/tai keskussairaalan kanssa.

Fysioterapia voidaan toteuttaa Fysika teamin tiloissa, asiakkaan omassa asuinympäristössä ( koti, palvelutalo) tai allasterapiana Palvelukeskus Ruskahovissa.

Käytössämme on Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelusetelisopimus

www.kaypahoito.fi