Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttisella harjoittelulla harjoitetaan asiakkaan hengitys –ja verenkiertoelimistön
suorituskykyä, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja /tai motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapainonhallintaa.

Terapeuttisen harjoittelun avulla voidaan lisätä kehonhallintaa ja asiakkaan käsitystä osaamisensa
mahdollisuuksista ja rajoista. Fysioterapeutti ohjaa harjoittelua yksilöllisesti tai ryhmissä. Harjoittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia laitteita esim. Terapialaitteisto,liikkumisen ja kehon hallinnan apuvälineet.

Terapeuttisella harjoittelulla pyritään ennalta määriteltyihin tavoitteisiin: Parempaan fyysiseen kuntoon tai tiettyihin terveysvaikutuksiin. Esimerkkeinä:

  • kestävyysharjoittelu
  • lihasvoimanlisäys
  • nivelliikkuvuuksien lisääminen
  • tasapainon harjoittaminen.

Terapeuttiseen harjoitteluun kuuluu myös kotiharjoittelun ohjeistus.