Apuvälinetarpeen arviointi

Apuvälinepalveluiden tarkoitus on lisätä ja ylläpitää henkilön toimintamahdollisuuksia tarkoitustenmukaisten ja sopivien apuvälineiden avulla niin, että hän selviytyy omassa toimintaympäristössään parhaalla mahdollisella tavalla.

Päävastuu apuvälinepalveluista on alueellisella apuvälineyksiköllä, jotka yhteistyössä kuntien terveyskeskusten kanssa vastaa erikois-ja perusapuvälineiden järjestämisestä.

Apuvälineisiin kuuluvat erilaiset liikkumisen, siirtymisen, henkilökohtaisen hygenian hoidon sekä pukeutumisen apuvälineet (mm.kyynärsauvat, rollaattorit, siirtovyöt, suihkutuolit, sukanvetolaitteet)

Fysika teamissa teemme:

  • Apuvälinetarpeen arviointia tavoitteena helpottaa asiakkaan liikkumista, arjessa suoriutumista sekä vähentää kipua sekä tukea esim. omaishoitajan arkea.
  • Apuvälinesuosituksia perusteluineen kuntoutustyöryhmille, vakuutusyhtiöille
  • Opastusta apuvälineiden käyttöön, hankintaan
  • Apuvälineiden sovituksia pienmuotoisesti mm. niskatuet, rannetuet, selkätuet

www.esshp.fi/yhteistietoluettelo/alueellinenapu välineyksikkö