Tapaturmien –ja leikkausten jälkeinen fysioterapia

Tapaturman tai leikkauksen jälkeinen fysioterapia on tärkeä osa kuntoutusta. Fysioterapia tulee aloittaa ajoissa ja mitoittaa oikein, se edistää asiakkaan toimintakyvyn palautumista.

Kuntoutuksessa huomioidaan kuntoutujan ominaisuudet. Kuntoutusohjelma on yksilöllinen, ja
turvallinen suorittaa. Kuntoutuksen etenemistä arvioidaan ja tehdään yhteistyötä lähettäneen lääkärin kanssa.

Yleensä annetaan myös kotona tehtäviä harjoituksia tukemaan hyvää hoitotulosta. Fysioterapeuttinen ohjaus myös ennen leikkaukseen menoa on suositeltavaa.

www.kaypahoito.fi