Työfysioterapia

Työfysioterapia on osa lakiin perustuvaa työterveyshuoltoa ja se on pääsääntöisesti sopimusperusteista.

Työfysioterapeutti tekee moniammatillista yhteistyötä mm. työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan kanssa ja tavoitteena on työtekijän fyysinen ja henkinen hyvinvointi sekä turvallinen sekä työntekijää terveesti kuormittava työympäristö.

Työfysioterapiassa otetaan huomioon yksittäinen työntekijä, työympäristö sekä työyhteisö. Työterveyshuollossa fysioterapeutin keinoina ovat työperäisten kuormitusten selvitykset sekä tuki- ja liikuntaoireiden tutkiminen, hoito sekä ennaltaehkäisy. Työterveyshuollon tavoitteina ovat mm. sairauspoissaolojen ja tapaturmien minimointi.

Mikäli työterveyshuollon sopimukseen ei kuulu työfysioterapeutin palvelut, olemme käytettävissä.

Työfysioterapeutin tehtäväkenttää ovat mm.

  • Työkyvyn arviointi(mittaukset, testaukset: lihasvoima, liikkuvuus)
  • Työpaikkakäynnit, työpaikkaselvitykset
  • Ergonomiset selvitykset, työasentojen-työliikkeiden ohjaus
  • Fysioterapeuttiset hoidot
  • Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta
  • Liikuntaryhmät, luennot

Työterveyslaitos www.ttl.fi