Ikääntyvien fysioterapia

Fysioterapeuttista osaamista tarvitaan erityisesti silloin, kun ikääntyneen liikuntakyky ja arjessa selvityminen heikentyvät esim. kaatumisen ja siitä mahdollisesti aiheutuvan luunmurtuman vuoksi. Myös erilaiset lyhyt- ja pitkäaikaiset sairaudet tai esim. muistisairaus voivat aiheuttaa liikunta- ja toimintakyvyn heikkenemistä.

Ikääntyneiden fysioterapialla edistetään ja tuetaan ikääntyneiden toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua fysioterapian keinoin. Erityisesti huomiota kiinnitetään jalkojen lihasvoiman ja tasapainon harjoittamiseen sekä pyritään helpottamaan mahdollisia nivelkipuja. Liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavien apuvälineiden arviointi on myös osa fysioterapeutin ammattiosaamista. Yhteistyö ikääntyneen omaisten sekä muiden arjessa avustavien ja hoitavien henkilöiden kanssa (esim. henkilökohtainen avustaja, kotihoito ja palvelutalon henkilökunta) kuuluu kiinteänä osana fysioterapiaa.

Fysioterapia voidaan toteuttaa myös ikääntyneen omassa elinympäristössä, kuten kotona, palvelutalossa tai hoitolaitoksessa ( esim. terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla ). Fysioterapia voi toteutua sekä lääkärin lähetteellä (SV3FM) tai ilman.

www.ikainstituutti.fi