Palvelut

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on kivun poistaminen, ylläpitää ja parantaa ihmisen toimintakykyä, työkykyä sekä liikkumista. Fysioterapia pohjautuu fysioterapeuttiseen tutkimiseen ja sen perusteella suunnitellun hoidon toteutukseen. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapia toteutetaan käypähoitosuositusten mukaisesti.