Akupunktio

Vuonna 1975 lääkintöhallitus totesi akupunktion Suomessa lääketieteelliseksi fysikaaliseksi hoitomenetelmäksi.

Laillistetun lääkärin ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kuten fysioterapeuttien antamaa hoitoa valvoo Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden antama hoito on potilaan kannalta turvattu
potilasvahinkovakuutuksella.

Fysioterapeutit hoitavat akupunktuurilla esim. Tuki-ja liikuntaelinongelmia. Lihasperäinen kipu reagoi kokemuksen mukaan hyvin neulahoidolle. Akupunktuuria voidaan käyttää itsenäisenä hoitona, tai voidaan yhdistää muuhun fysioterapiaan.
Hoitotulokset säilyvät pidempään kun kivun vähentymisen myötä voidaan
parantaa kehon käyttöä, ohjata ergonomiaa ja lisätä liikuntaa.

www.akupunktuuriyhdistys.net